ANNA WESOŁOWSKA–FIRLEJ (ur. 1949 w Łodzi) swoją edukację pianistyczną rozpoczęła w PPSM i PLM w Łodzi. Jej naturalną kontynuacją były studia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie doc. W. Parczewskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 1972. Swoją wiedzę pogłębiała następnie na kursie mistrzowskim pod kierunkiem prof. Guido Agostiego w Hochschule für Musik ‘Franz Liszt’ w Weimarze oraz w trakcie studiów podyplomowych w wiedeńskiej Hochschule für Musik und darstellende Kunst w klasie prof. Hermana Schwertmanna, które zakończyła uzyskaniem dyplomu w 1977. Swoją działalność artystyczną A. Wesołowska rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej PWSM. W 1971 zdobyła I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej (w kategorii tria fortepianowe). Kolejne laury przyszły w 1974 roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s,Hertogenbosch w Holandii, gdzie otrzymała dyplom dla najlepszego akompaniatora. W 1976 została laureatką Międzynarodowego Konkursu ‘Gaudeamus’ w Rotterdamie, a rok później była finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. L.van Beethovena w Wiedniu. Anna Wesołowska jest czynną artystką koncertującą. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka z czołowymi muzykami polskimi (m.in. z B. Górzyńską, czy S. Firlejem) i zagranicznymi. Wielokrotnie koncertowała i w Europie, i poza nią - we Francji, Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Holandii, Rosji, Bułgarii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Kanadzie i na Kubie. Poza działalnością koncertową Anna Wesołowska realizuje nagrania dla radia i telewizji w Polsce, a także dla radiofonii w Niemczech, Anglii, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Wielokrotnie współpracowała  z takimi firmami fonograficznymi jak WIFON, czy  LE CHANT DU MONDE. Do ważniejszych pozycji w jej dyskografii należałoby zaliczyć: H. Wieniawski, Utwory skrzypcowe ( z B. Górzyńską) WIFON, 1989; Antologia miniatury wiolonczelowej (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Chopin, Utwory kameralne (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Schubert, Tria fortepianowe (z S. Kosteckim i S. Firlejem, jako Rubinstein Trio) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); F. Chopin, Sonata g-moll op. 65, Polonez C-dur op.3, Trio g-moll op. 8 (z B. Górzyńską i S. Firlejem) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); S. Moniuszko, F. Chopin - utwory różne na jeden i dwa fortepiany (z K. Makowską) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD).Równolegle z działalnością artystyczną Anna Wesołowska prowadzi działalność pedagogiczną. Zaczynała ją w 1973 jako asystentka w Katedrze Fortepianu swojej macierzystej uczelni. W roku 1981 po przeprowadzonym przewodzie artystycznym, została adiunktem w tejże Katedrze Fortepianu, a w 1985 uzyskała awans na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadany jej został w 1991, aktualnie zaś jest profesorem zwyczajnym AM w Łodzi. Praca prof. Wesołowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi to, obok działalności dydaktycznej, także liczne funkcje w strukturach uczelni. W latach 1990 – 93 piastowała ona urząd prodziekana na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno - Aktorskiego, a w latach 1993 – 99 była prorektorem AM do spraw naukowo – dydaktycznych. W latach 1999 – 2005 była rektorem AM w Łodzi. a w latach 2005 - 2007 kierownikiem Katedry Fortepianu w tejże uczelni. Do 2010 była prezesem Zarządu Fundacji im. Artura Rubinsteina.